ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560 ณ เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนวัสดุเกษตร ช่วยเหลือ ประสานงาน แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th