ประชาสัมพันธ์การใช้เม็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี

ประชาสัมพันธ์การใช้เม็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี

 

 

 

 
 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th