ประชุมพิจารณาโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายมนตรี  อ่อนสิงห์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมพิจารณาโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอโครงการตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ของสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และบูรณาการร่วมกับจังหวัดในการนำเสนอโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th