การสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร เพื่อทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายปรีชา  เรืองคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และนายอเนก  รอดกสิกรรม ผู้แทนเกษตรกรตำบลเขาคีรีส ร่วมหารือการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร เพื่อทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 สาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th