โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

          วันที่ 22 เมษายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการบรรยายองค์ความรู้ด้านการเกษตร และสาธิตการทำน้ำหมักฮอร์โมนรกหมู รวมทั้งให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดรัตนปทุม ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th