ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

           วันที่ 11 เมษายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th