เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

         วันที่ 8 มกราคม 2559 นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตกรรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร นำกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 มอบแก่นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th