In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร เพื่อทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

02-12-2559 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

การสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร เพื่อทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายปรีชา  เรืองคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และนายอเนก  รอดกสิกรรม ผู้แทนเกษตรกรตำบลเขาคีรีส...

Read more

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/25559

24-11-2559 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/25559

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่...

Read more

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

19-09-2559 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

            วันที่ 19 กันยายน 2559...

Read more

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559

16-09-2559 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 16 กันยายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2559

12-09-2559 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด  ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 12 กันยายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2559 ณ...

Read more

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29-08-2559 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

Read more

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

22-04-2559 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

          วันที่ 22 เมษายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

11-04-2559 Hits:181 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

           วันที่ 11 เมษายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2

22-03-2559 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2

          วันที่ 22 มีนาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

01-03-2559 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

             วันที่ 1 มีนาคม 2559...

Read more

ประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/2559

26-01-2559 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายมนู  คำมัง ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ได้จัดประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/2559...

Read more

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

08-01-2559 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

         วันที่ 8 มกราคม 2559 นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตกรรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร นำกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่...

Read more

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1

07-01-2559 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1

          วันที่ 6 มกราคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนเกษตรกรมิให้ถูกหลอกลวงในการขายมันสำปะหลัง"

23-12-2558 Hits:230 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนเกษตรกรมิให้ถูกหลอกลวงในการขายมันสำปะหลัง"

          ประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนเกษตรกรมิให้ถูกหลอกลวงในการขายมันสำปะหลัง"  

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการพิเศษ : บุตรหลานเกษตรกร

23-12-2558 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการพิเศษ : บุตรหลานเกษตรกร

          การรับสมัคร โครงการพิเศษ : บุตรหลานเกษตรกร (ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด)...

Read more

เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

23-12-2558 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

           วันที่ 22 ธันวาคม 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนขอเข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

09-12-2558 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนขอเข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ร่วมงาน โครงการ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติ"

04-12-2558 Hits:342 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ร่วมงาน โครงการ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติ"

            วันที่ 3 ธันวาคม 2558...

Read more

แถลงข่าวพิธีส่งมอบข้าวหอมมะลิจังหวัดกำแพงเพชร และสัมภาษณ์การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

24-11-2558 Hits:305 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

แถลงข่าวพิธีส่งมอบข้าวหอมมะลิจังหวัดกำแพงเพชร และสัมภาษณ์การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

โครงการกิจกรรม คืนความสุขสู่ประชาชน วันที่ 4 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

14-07-2557 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

โครงการกิจกรรม คืนความสุขสู่ประชาชน วันที่ 4 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โครงการกิจกรรม "คืนความสุขสู่ประชาชน"                    วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการ/เอกชน ร่วมโครงการกิจกรรม "คืนความสุขสู่ประชาชน"...

Read more

สัมมนาเรื่อง “กฎหมายทางการค้าและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ธุรกิจค้าข้าว” วันที่ 18 มิ.ย. 57

14-07-2557 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

สัมมนาเรื่อง “กฎหมายทางการค้าและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ธุรกิจค้าข้าว” วันที่ 18 มิ.ย. 57

สัมมนาเรื่อง กฎหมายทางการค้าและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ธุรกิจค้าข้าว”                    วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายอุทัย  นุชพิเรนทร์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนฯ วันที่ 9 - 10 มิ.ย. 57

14-07-2557 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนฯ วันที่ 9 - 10 มิ.ย. 57

ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน”                    วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2557 นายพรชัย ...

Read more

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือของการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 57

14-07-2557 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือของการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 57

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือของการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 2                    วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายพรชัย  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

ประชุมกิจการสภาเกษตรกรฯ ครั้งที่ 52557 วันที่ 30 มิ.ย. 57

14-07-2557 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ - avatar ผู้ดูแลระบบ

ประชุมกิจการสภาเกษตรกรฯ ครั้งที่ 52557 วันที่ 30 มิ.ย. 57

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2557                    วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร...

Read more

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th